Σάββατο, 19 Ιουνίου 2021

Σάββατο, 12 Ιουνίου 2021

Όποιος δεν μπορεί ή δεν θέλει να παραιτηθεί εδώ και τώρα


Με αφορμή παράπονα γονέων που είχαμε δεχτεί για τις συνθήκες υγιεινής, μέσω πανδημίας, που επικρατούν στον Δημοτικό  Παιδικό Σταθμό της Παροικιάς καθώς και για τα σοβαρά κτιριακά προβλήματα που υπάρχουν εκεί, είχαμε υποβάλλει